Laipni lūdzam sertificētas psiholoģes, psihoterapijas speciālistes Jeļenas Sivuhas mājaslapā.

Jūsu uzmanībai es gribu piedāvāt noderīgu informāciju, kas atbildēs uz Jūsu jautājumiem un apmierinās Jūsu meklējumus.
Te Jūs varēsiet atrast informāciju par mani, par to, kā un kādeļ es strādāju, par manu specialitāti un praksi. Arī iepazīties ar dažām, manuprāt, interesatnām klasiku domām, viņu darbiem, rakstiem un dažādu autoru literatūras skicēm. Šeit var atrast noderīgas saites, uzdot savus jautājumus par psiholoģiju un psihoterapiju.

 

Mēs dzīvojam informācijas laikmetā, sabiedrībā ir notikušas juceklīgas pārmaiņas salīdzinoši īsā laika periodā. Cilvēks spiests reaģēt, bet bieži vien viņš nav gatavs nepārtrauktām izmaiņām sabiedrībā. Lai atbilstu šīm izmaiņam, ir jāaktivizē savas radošās spējas. Nemitīgi mainīties mainīgajā pasaulē – tā, faktiski, ir savas oriģinalitātes, unikalitātes izpausme. Savas individualitātes izteikšana ir tieši saistīta ar pārdzīvojumu, kas atbilst savai dzīvei, ar pārdzīvojumu to apjēgt.

Katra cilvēka unikālums ir neapšaubams; cilvēks ir neatkartojama, ne ar ko nesalīdzināma indvidualitāte, apveltīta ar brīvību. Tomēr, spēja sevi prezentēt pasaulei, izpaust savu unikālo būtību ir daudzu cilvēku problēma. Mēs visi gribētu gūt panākumus dzīvē, izpaust savus īstos talantus un realizēties kā personība. Bet bieži mēs sastopam krietnus cilvēkus, kuriem tā arī un neizdoda pilnībā izmantot savas iespējas. Ļaudis rīkojas pēc jau esošām shēmām, stereotipiem, programmām, kas iedzen pārdomās par dzīves bezjēdzību, krīzē un grūtā psihoemocionālā stāvoklī.
Tādā veidā, psihoterapija un professionāla psiholoģiskā palīdzība kļuva par mūsdienu kultūras neatņemtu sastāvdaļu.

Psihoterapijas un psiholoģiskās palīdzības mērķis: noskaidrošana, atskārsme un sapratne individuālas cilvēka būtības pasaulē; sadarbība viņa radošā potenciāla attīstībā, atbilstoši viņu personības īpatnībām, un sadarbības gatavībai, lai rastos jaunas iespējām, ko dāvina dzīve.

Psihoterapijas uzdevums: palīdzēt cilvēkam viņa dzīves problēmu rīsināšanā, oriģinālo rīsinājumu meklēšanā, atbilstībā ar situācijas savdabību; paplašināt dzīves robežas – uzrādīt ceļu laimei, mīlestībai, jauniem rezultātiem, pie kā mēs visi tiecamies.

Psihologs un psihoterapeits tiecas palīdzēt saprast problēmu no loģiskas atsevišķas cilvēka dzīves iekšpuses: kā rodas problēma, kāpc viņa nevarēja nerasties un kā tagad ar to cīnīties.

Psihologs un psihoterapeits paredz, ka uz viena jautājuma varbūt dažas vai daudzas pareizas atbildes. Tas ir pašatklāsmes, sevis iegūšanas, attīstības un pārveides process.

Sasniegtais psiholoģiskās konsultācijas vai psihoterapijas procesā, dziļāka sevis un citu cilvēku sapratne sekmē dzīves kvalitātes uzlabojumam.
Psihoterapija būvējās uz psihoterapeita un klienta savstarpējām attiecībām, kas formējas kopdarba procesā. Sākotnēji, tieši šo attiecību rezultātā, kontakta kvalitāte noved pie būtiskā.

Katra psihologa vai psihoterapeita profesionāla darbība atšķiras ar tā saucamo individuālo stilu, kas iekļauj savējās īpatnības un principus, pēc kuriem psihologs vadās.

Manā darbā man svarīgs ir:

 • uztvert cilvēka personību kā veselumu, kas ir virzīts uz viņa iekšējās pasaules sapratni. Cilvēka attīstība ir saprotama kā sistēma;
 • saudzīga un pamatota attieksme pret cilvēku kā pret personību;
 • virzība uz reālām, nelokāmi pozitīvām izmaiņām klienta dzīvē;
 • klienta virzīšana uz pašizzināšanu un pašizmaiņu;
 • personisku robežu ieturēšana un sekošana psihologa-psihoterapeita Ētiskajam Kodeksam.

Galveno grūtību vidū, ar kura vēršas pie psihologa-psihoterapeita, neapšaubāmi, pirmkārt ir attiecību problēma, otrkārt - bailes, trauksmainība un atšķirīgas fobijas. Nākamās grūtības – pašnoteikšanās un sevis meklējumi, pašrealizācija, depresijas, nedrošība sevī, dažādas atkarības, vidēja vecuma krīze, stresi, hronisks nogurums, konflikti un agresivitāte.

Es strādāju, lai palīdzēt jums:

 • Atrast problēmas atrisinājumu un iemācīties patstāvīgi tikt galā ar grūtībām.
 • Labāk iepazīt sevi, savas īstās jūtas, vēlmes un prasības.
 • Atpazīt personīgos pārdzīvojumus un jūtas.
 • Tikt galā ar stresu, bailēm un trauksmēm.
 • Atrast resursus savu mērķu sasniegšanai.
 • Saņemt vairāk baudas no saskarsmes, darba un pašas dzīves.